The glycemic index diet for dummies

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Meri Raffetto

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0470538708

ISBN-13: 978-0470538708

Ký hiệu phân loại: 613.25 Weight-losing diet

Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. Chichester : Wiley ;John Wiley [distributor] , 2010

Mô tả vật lý: xxii, 358 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 93773

Eating fewer carbohydrates may be trendy-- but since your body needs them to function, eliminating too many carbs from your diet is neither healthy nor practical. Learn the glycemic index system to help you shed unwanted pounds and improve your overall health.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH