Phantom instinct [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Meg Gardiner

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0698157132

Ký hiệu phân loại: 823.92 English fiction

Thông tin xuất bản: New York, New York : Dutton, 2014.

Mô tả vật lý: 1 online resource.

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 93801

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH