Ttraining kit (exam 70-462) : administering Microsoft SQL server 2012 databases

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Orin Thomas

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0735666078

Ký hiệu phân loại: 005.7565 Data in computer systems

Thông tin xuất bản: Redmond, WA : Microsoft Press, 2012

Mô tả vật lý: p. cm.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 93811

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH