Chinese healing exercises : a personalized practice for health & longevity

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Steven Cardoza

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0738738891

ISBN-13: 978-0738738895

Ký hiệu phân loại: 613.7 Physical fitness

Thông tin xuất bản: Woodbury, Minnesota : LLewellyn Publications, 2013

Mô tả vật lý: 1 online resource : , illustrations.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 93829

"Based on the principles of acupressure, taiji, qigong, and Daoist yoga, each exercise includes illustrations, easy-to-follow instructions, and its physical and energetic benefits"--Page 4 of cover.
1. Qi gong
Includes bibliographical references.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH