Microsoft private cloud computing

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  1118251474 (pbk : alk. paper)

Ký hiệu phân loại: 004.6782

Thông tin xuất bản: Indianapolis, Indiana :John Wiley & Sons, Inc., [2012],

Mô tả vật lý: xxvi, 378 pages : , illustrations ; , 24 cm

Ngôn ngữ:

Môn học:


Cloud computing. ;

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn