White papers for dummies

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Gordon Graham

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1118496922

ISBN-13: 978-1118496923

Ký hiệu phân loại: 808.06665 Rhetoric and collections of literary texts from more than two literatures

Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. Chichester : Wiley ;John Wiley [distributor] , 2013

Mô tả vật lý: xviii, 366 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 93961

White papers are a challenging form of content marketing that takes years to master. This guide gives you practical, step-by-step advice on planning, creating, and promoting effective white papers.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH