Blog design for dummies

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  9781118554807 (pbk.)

Ký hiệu phân loại: 006.752

Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ :Wiley, 2013,

Mô tả vật lý: xii, 336 pages : , color illustrations ; , 24 cm

Ngôn ngữ:

Môn học:


Blogs; Nhật ký điện tử; Online social networks;

DÃY KỆ
04C
Thư viện ĐBPhủ
*Ký hiệu xếp giá:  006.752
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn