Food allergies : a complete guide for eating when your life depends on it

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Scott H Sicherer

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1421408449

ISBN-10: 1421408457

ISBN-10: 1421408988

ISBN-13: 978-1421408446

ISBN-13: 978-1421408453

ISBN-13: 978-1421408989

Ký hiệu phân loại: 616.97 *Diseases of immune system

Thông tin xuất bản: Baltimore : Johns Hopkins University Press, 2013

Mô tả vật lý: xvii, 279 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 93999

Includes bibliographical references (p. 270-271) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH