Leap : a revolution in creative business strategy
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Bob Schmetterer, ,

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  0471229172

Ký hiệu phân loại: 658.8 Management of marketing

Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. :John Wiley, 2003,

Mô tả vật lý: 241 tr. ; , 24 cm

Ngôn ngữ:

ID: 9401
1. Advertising
  - Planning.; Business planning.
  - Industrial management.
  - Marketing
  - Planning.; Strategic planning.-1. Advertising
  - Planning.
2. Business planning.
  - Industrial management.
  - Marketing
  - Planning.
3. Strategic planning.-
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH