The max muscle plan

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Brad Schoenfeld

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1450423878

Ký hiệu phân loại: 613.7 Physical fitness

Thông tin xuất bản: Champaign, IL : Human Kinetics , 2013

Mô tả vật lý: xix, 217 p. : , ill. ; , 26 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 94054

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH