The perfect edge : the ultimate guide to sharpening for woodworkers

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Ron Hock

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1558708587

Ký hiệu phân loại: 684 Furnishings and home workshops

Thông tin xuất bản: Cincinnati, Ohio : Popular Woodworking Books, 2009.

Mô tả vật lý: 221 p. : , col. ill. ; , 29 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 94096

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH