Who You Callin' Cupcake elektronisk ressurs

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Michelle Garcia, Valentin Garcia

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1569758083

Ký hiệu phân loại: 641.8653 Cooking specific kinds of dishes, preparing beverages

Thông tin xuất bản: Berkeley, CA : Ulysses Press , 2010

Mô tả vật lý: 1 online resource (193 s.)

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 94103

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH