Spartan Warrior Workout elektronisk ressurs
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: ,

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  9781569758410

Ký hiệu phân loại: 613.71 Exercise and sports activities

Thông tin xuất bản: Berkeley, CA :Ulysses Press , 2010,

Mô tả vật lý: 1 online resource (161 s.)

Ngôn ngữ:THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH