Renewable Energy for Your Home elektronisk ressurs : Using Off-Grid Energy to Reduce Your Footprint, Lower Your Bills and Be More Self-Sufficient

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Alan Bridgewater, Gill Bridgewater

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1569759417

Ký hiệu phân loại: 621.042 Energy engineering

Thông tin xuất bản: Berkeley, CA : Ulysses Press , 2009

Mô tả vật lý: 1 online resource (193 s.)

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 94105

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH