7 Weeks to 50 Pull-Ups [ressource électronique] : Strengthen and Sculpt Your Arms, Shoulders, Back, and Abs by Training to Do 50 Consecutive Pull-Ups

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Brett Stewart

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1569759480

ISBN-13: 978-1569759486

Ký hiệu phân loại: 613.71 Exercise and sports activities

Thông tin xuất bản: New York : Ulysses Press, 2011

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 94106

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH