Prestressed Concrete : A Fundamental Approach
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  0130083917


Thông tin xuất bản: New York :Prentice - Hall, 2003, In lần thứ 4

Mô tả vật lý: 939 tr. ; , 30 cm

Ngôn ngữ:


Công trình bê tông có ứng suất trước-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH