Nonlinear Mechanics of Reinforced Concrete
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  0415271266


Thông tin xuất bản: London :Spon Press, 2003, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 721 tr. ; , 30 cm

Ngôn ngữ:


Gia cố -- Mô hình toán học-- Gia cố cấu trúc-- Nonelinear machanics-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
8F
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 624.183


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH