Ab wheel workouts

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  1612432484 (electronic bk.)

Ký hiệu phân loại: 613.718

Thông tin xuất bản: Berkeley, CA :Ulysses Press, [2013],

Mô tả vật lý: 1 online resource.

Ngôn ngữ:

Môn học:


Supercharge your core workout, and achieve the ripped, rock-hard abs you've always wanted! An ab wheel is a simple, compact piece of equipment that helps with intense muscle building and fast fat burning. This guide provides exercises and six progressive training programs.

Abdominal exercises. ; Exercise. ; Physical fitness. ; Reducing exercises. ;

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn