Gym-free and ripped : weight-free workouts that build and sculpt
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Nathan Jendrick, ,

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  9781615640997

Ký hiệu phân loại: 613.71 Exercise and sports activities

Thông tin xuất bản: New York :Alpha, 2011,

Mô tả vật lý: xvi, 271 p. : , ill. ; c23 cm.

Ngôn ngữ:


Exercise. -- Physical fitness. -

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH