The Miracle of Honey - Practical Tips for Health, Home & Beauty [electronic resource].

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Penny Stanway Author

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1780286082

Ký hiệu phân loại: 641.68 Cooking with honey

Thông tin xuất bản: GB : Osprey Publishing Ltd, 2013.

Mô tả vật lý: 1 online resource (199 p.)

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 94246

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH