Kitchen myths [electronic resource] : facts and fiction about food and cooking
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  1890586269

Ký hiệu phân loại: 613.2 Dietetics

Thông tin xuất bản: [Place of publication not identified :publisher not identified, 2013,

Mô tả vật lý: 1 online resource : b illustrations.

Ngôn ngữ:


Cooking.-- Electronic books.-- Food.-- Nutrition.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH