Giáo trình Kinh tế Việt Nam

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 330.9597

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Đại học Kinh tế Quốc dân, 2014, Tái bản có sửa chữa bổ sung lần 1

Mô tả vật lý: 400tr. ; , 24cm

Ngôn ngữ:

Môn học:


Việt Nam -- Chính sách kinh tế; Việt Nam -- Chính sách thương mại; Việt Nam -- Điều kiện kinh tế; Việt Nam -- Quan hệ kinh tế nước ngoài

DÃY KỆ
06E
Thư viện ĐBPhủ
Thư viện Quận 9
3A
*Ký hiệu xếp giá:  330.959
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 4
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn