Vi sinh vật học thực phẩm

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Trần Thị Ngọc Mai

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 664.001579 Food technology

Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH 2014

Mô tả vật lý: 266tr. ; , 25cm

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ID: 94299

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 12
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
10E
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 664.001
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH