The languages of Japan

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Masayoshi Shibatani

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0521360706

ISBN-10: 0521369185

Ký hiệu phân loại: 495.6 *Japanese

Thông tin xuất bản: Cambridge [England] ; New York : Cambridge University Press, 1990.

Mô tả vật lý: xv, 411 p. : , ill., maps ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ID: 94344

Includes bibliographical references (p. [393]-399) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH