The spirit of capitalism : nationalism and economic growth

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Liah Greenfeld

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0674006143

Ký hiệu phân loại: 338.9 Economic development and growth

Thông tin xuất bản: Cambridge, Mass. : Harvard University Press, 2001.

Mô tả vật lý: xi, 541 p. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 94350

Includes bibliographical references (p. 487-532) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH