Tony Hunt's structures notebook
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Tony Hunt, ,

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  0750658975

Ký hiệu phân loại: 624.171 Structural analysis

Thông tin xuất bản: Amsterdam ; Boston :Architectural Press, 2003., 2nd ed.

Mô tả vật lý: ix, 102 p. : , ill. ; , 21 cm.

Ngôn ngữ:


Architectural design.-- Structural analysis (Engineering)-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH