Essentials of economics
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  1429278501

Ký hiệu phân loại: 330 Economics

Thông tin xuất bản: New York, NY :Worth Publishers, 2014, Third edition.

Mô tả vật lý: 1 volume (various pagings) : , illustrations ; , 28 cm

Ngôn ngữ:THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH