Arts & Crafts Furniture Anyone Can Make elektronisk ressurs

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: David Thiel

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1440314094

Ký hiệu phân loại: 684.08 Woodworking

Thông tin xuất bản: Cincinnati, Ohio : Popular Woodworking Books, 2010

Mô tả vật lý: 1 online resource (162 s.)

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 94431

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH