Danny Proulx's cabinet doors and drawers : a comprehensive "how-to" guide.

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Danny Proulx

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1558707379

ISBN: 1558707395 (alk. paper)

Ký hiệu phân loại: 684.1 Furniture

Thông tin xuất bản: Cincinnati, Ohio : Popular Woodworking Books, 2005

Mô tả vật lý: 128 p. : , col. ill. ; , 28 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 94433

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH