I can do that! Woodworking projects

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: David Thiel

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1558708162

ISBN-13: 978-1558708167

Ký hiệu phân loại: 684 Furnishings and home workshops

Thông tin xuất bản: Cincinnati, Ohio : Popular Woodworking Books, 2007

Mô tả vật lý: 127 p. : , col. ill. ; , 28 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 94434

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH