Mechanical & spatial aptitude.

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả:

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1576853578

Ký hiệu phân loại: 153.9 Intelligence and aptitudes

Thông tin xuất bản: New York : Learning Express, 2001

Mô tả vật lý: 1 v. (various pagings) : , ill. ; , 28 cm.

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 94437

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH