Pico-Solar electric systems : the Earthscan expert guide to the technology and emerging market

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: John Keane

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0415823593

Ký hiệu phân loại: 621.31244 Electrical, magnetic, optical, communications, computer engineering; electronics, lighting

Thông tin xuất bản: Abingdon : Routledge , 2014

Mô tả vật lý: XV, 186 s. : , ill.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 94484

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH