The handbook of creative writing

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Steven Earnshaw

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0748621350

ISBN-10: 0748621369

ISBN-13: 978-0748621354

ISBN-13: 978-0748621361

Ký hiệu phân loại: 808.02 Authorship and editorial techniques

Thông tin xuất bản: Edinburgh : Edinburgh University Press , 2007

Mô tả vật lý: viii, 485 p. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ID: 94518

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH