1,001 calculus practice problems for dummies
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ISBN:  111849671X

Ký hiệu phân loại: 515.076 Analysis

Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN :John Wiley and Sons, 2014, 1st edition.

Mô tả vật lý: pages cm

Ngôn ngữ:


Algebra -- Study and teaching.; Calculus -- Problems, exercises, etc.; Calculus -- Study and teaching.; Trigonometry -- Study and teaching.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH