Imac for dummies, 8th edition
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Mark L Chambers, ,

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  1118862376

Ký hiệu phân loại: 004.165 Specific microcomputers

Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN :John Wiley and Sons, 2014., 8th edition.

Mô tả vật lý: pages cm

Ngôn ngữ:


iMac (Computer)-- iMac (Computer) -- fast ; (OCoLC)fst01185017

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH