Cognitive psychology : a student's handbook
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ISBN:  9781841695396


Thông tin xuất bản: Hove, Eng. ; New York :Psychology Press, 2010., 6th ed.

Mô tả vật lý: vii, 752 p. : , col. ill. ; , 25 cm.

Ngôn ngữ:


Cognition -- Textbooks. ; Cognitive psychology -- Textbooks.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH