Handbook of Systemic Psychotherapy [electronic resource]
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: ,

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ISBN:  1306506794


Thông tin xuất bản: Vandenhoeck & Ruprecht 2014,

Mô tả vật lý: 1 online resource ()

Ngôn ngữ:


Therapeutics -- Handbooks, manuals, etc.; Electronic book.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH