Simply-built furniture : 25 practical projects for your home

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Danny Proulx

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1440310362

Ký hiệu phân loại: 684 Furnishings and home workshops

Thông tin xuất bản: Cincinnati, Ohio : Popular Woodworking Books, 2010

Mô tả vật lý: p. cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 94807

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH