Engineers of dreams [online resource] : great bridge builders and the spanning of America
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Henry Petroski, ,

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  0307773132

Ký hiệu phân loại: 624.20973 Bridges

Thông tin xuất bản: New York :Vintage Books, 1995,

Mô tả vật lý: 1 online resource (430 p.) : , ill.

Ngôn ngữ:


The story behind the era of American bridge building, from the 1870s to the 1930s, looking at the engineers who designed them and the professional, economic, political, and personal conflicts that occurred in the course of the bridges being built.

Bridges -- United States ; History ; 19th century.; Bridges -- United States ; History ; 20th century.; Civil engineers -- United States ; Biography.; Electronic books.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH