Engineers of dreams [online resource] : great bridge builders and the spanning of America

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Henry Petroski

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0307773132

ISBN-13: 978-0307773135

Ký hiệu phân loại: 624.20973 Bridges

Thông tin xuất bản: New York : Vintage Books, 1995

Mô tả vật lý: 1 online resource (430 p.) : , ill.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 94810

The story behind the era of American bridge building, from the 1870s to the 1930s, looking at the engineers who designed them and the professional, economic, political, and personal conflicts that occurred in the course of the bridges being built.
Includes bibliographical references.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH