Anatomy of an epidemic [electronic resource] : magic bullets, psychiatric drugs, and the astonishing rise of mental illness in America

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Robert Whitaker

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0307452433

ISBN-13: 978-0307452436

Ký hiệu phân loại: 616.89 Mental disorders

Thông tin xuất bản: New York : Crown Publishers, 2010

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 94820

Presents a controversial assessment of the rise in mental illness-related disabilities and considers if drug-based care may be fueling illness rates throughout the past half century.
Includes bibliographical references.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH