A planet of viruses

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Carl Zimmer

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0226983358

ISBN-13: 978-0226983356

Ký hiệu phân loại: 362.196 Social welfare problems and services

Thông tin xuất bản: Chicago ; London : University of Chicago Press, 2011

Mô tả vật lý: x, 109 p. : , col. ill. ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 94829

1. Viruses
Includes bibliographical references (p. 97-101) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH