Death from the skies! : these are the ways the world will end--

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Philip C Plait

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0670019976

ISBN-13: 978-0670019977

Ký hiệu phân loại: 520 Astronomy and allied sciences

Thông tin xuất bản: New York : Viking Penguin, 2008.

Mô tả vật lý: 326 p. : , ill. ; , 22 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 94856

It's only a matter of time before a cosmic disaster spells the end of the Earth. But how concerned should we about about any of these catastrophic scenarios? And if they do post a danger, can anything be done to stop them?
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH