Structural concrete : theory and design
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  0130421715


Thông tin xuất bản: New York :Prentice - Hall, 2002, In lần thứ 2

Mô tả vật lý: 772 tr. ; , 30 cm

Ngôn ngữ:


Gia cố cấu trúc-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH