Handbook of meat, poultry and seafood quality

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Leo M. L Nollet

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0470958322

Ký hiệu phân loại: 363.19 Product hazards

Thông tin xuất bản: Chichester, West Sussex ; Hoboken, N.J. : Wiley, 2012

Mô tả vật lý: xii, 562 p. : , ill. ; , 26 cm.

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ID: 94959

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH