Johns Hopkins textbook of cardiothoracic surgery

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: David D Yuh

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0071663509

ISBN-10: 0071714936

ISBN-13: 978-0071663502

Ký hiệu phân loại: 617.4 Surgery by systems

Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill Companies, 2014

Mô tả vật lý: p. ;

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 94974

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH