Day trading for dummies, 3rd edition

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Ann C Logue

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1118779606

ISBN-13: 978-1118779606

Ký hiệu phân loại: 332.64 Exchange of securities and commodities; speculation

Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : John Wiley and Sons, 2014.

Mô tả vật lý: pages cm

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 94988

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH