Cẩm nang hàn

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 671.52

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Khoa học và Kỹ Thuật , 2004, In lần thứ 5

Mô tả vật lý: 326 tr. ; , 30 cm

Ngôn ngữ:

Môn học:


Chương 1 : Bản vẽ kỹ thuật hàn1. Các tiêu chuẩn và quy định về bản vẽ2. Quy ước ký hiệu mối hànChương 2 : Vật liệu hàn1. Ký hiệu kim loại và hợp kim2. Vật liệu hàn hồ quang3. Vật liệu hàn khí cháy4. Tính hàn của kim loại và hợp kimChương 3 : Thiết bị và công nghệ hàn1. Khái niệm chung về hàn2. Thiết bị và công nghệ hàn điện- Thiết bị hàn điện- Công nghệ hàn điện3. Thiết bị và công nghệ hàn cắt bằng khí4. Hàn các chi tiết máyChương 4 : Ứng suất và biến dạng hàn1. Ứng suất hàn2. Xác định biến dạng hàn3. Biện pháp chống biến dạng hànChương 5 : Kiểm tra chất lượng hàn1. Các phương pháp kiểm tra chất lượng hàn2. Các khuyết tật mối hàn3. Các chỉ tiêu kiểm tra và đánh giá liên kết hàn của các kết cấu kim loại4. Kiểm tra chất lượng hàn theo quy phạm Lloyd (Anh)Chương 6 : Kỹ thuật an toàn trong hàn.

Công nghiệp hàn; Hàn ; Cẩm nang; Hàn kim loại;

DÃY KỆ
29C
Thư viện ĐBPhủ
Thư viện Quận 9
13D
*Ký hiệu xếp giá:  671.52
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 3
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn