Risk Management for the Future - Theory and Cases [Elektronisk resurs]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Jan Emblemsvåg

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 953510571X

Ký hiệu phân loại: 658.404 Project management

Thông tin xuất bản: Croatia : IntechOpen, 2012

Mô tả vật lý: 510p.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 94995

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH