Why retire? :

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  9781930538764

Ký hiệu phân loại: 610.73068

Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN :Sigma Theta Tau International , 2009,

Mô tả vật lý: xvi, 191 p. ; , 21 cm.

Ngôn ngữ:

Môn học:


Retirement.; Nursing ; Practice.; Middle Aged ; psychology.; Nurses ; supply & distribution.; Personnel Management.;

DÃY KỆ
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH