How to solve word problems in calculus : a solved problem approach
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ISBN:  0071358978

Ký hiệu phân loại: 515 Analysis

Thông tin xuất bản: New York :McGraw-Hill, 2001,

Mô tả vật lý: xii, 226 p. : , ill. ; , 22 cm.

Ngôn ngữ:


Calculus -- Problems, exercises, etc.; Word problems (Mathematics)-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH